POLÍTICA DE PRIVACITAT

La privacitat és de gran importància per a ASSEGURANCES PLA BRUNET, S.L. i volem mantenir una actitud oberta i transparent en tractar les seves dades personals. Per tant, disposem d’una política que estableix com es tracten i protegeixen les seves dades personals.

 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

ASSEGURANCES PLA BRUNET, S.L. .

CIF: B60218922

Dir.Postal: SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ (BARCELONA)

C.P. 08512,CARRER SANTIAGO RUSIÑOL Núm. 6

E-mail: info@assegurancesplabrunet.com

 

AMB QUINA FINALITAT CONSERVAREM LES SEVES DADES PERSONALS?

A ASSEGURANCES PLA BRUNET, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, per al consentiment dels quals vostè hagi prestat.

 

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si escau, durant els anys necessaris per a complir les obligacions legals que resulti d’aplicació.

 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

L’indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

- Execució d’un contacte: Prestació dels serveis sol·licitats.

- Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials.

 

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Únicament se cediran les seves dades als tercers per als quals hem recaptat degudament el seu consentiment, així com per a donar compliment de les obligacions legals.

 

TRANSFERÈNCIES DE DADES A TERCERS PAÏSOS

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ASSEGURANCES PLA BRUNET, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no sigui necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ASSEGURANCES PLA BRUNET, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l’adreça de correu electrònic del responsable del tractament ressenyat anteriorment adjuntant còpia del seu DNI o document d’identitat. Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web.

 

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Les dades personals que tractem a ASSEGURANCES PLA BRUNET, S.L. han estat directament proporcionades per l’interessat. Les categories de dades que es tracten són:

- Dades identificatives

- Adreces postals i electròniques

- Informació comercial

ASSEGURANCES PLA BRUNET

Agent exclusiu de FIATC des del 1970

 

Treballem, dia a dia, per a la teva tranquil·litat. Per oferir-te un servei proper i personalitzat. Perquè tinguis la millor assegurança d'acord amb el que tu i els teus necessiteu.

C. Santiago Rusiñol, 6
08512 Sant Hipòlit de Voltregà
BARCELONA

93 857 12 49

691 177 876